Telemor của Viettel-nhà cung cấp dịch vụ tài chính tốt nhất Đông-Timor

Telemor có 400 điểm giao dịch chuyển tiền nhiều hơn số điểm giao dịch 5 ngân hàng tại Đông Timor cộng lại. Ảnh: V.T
Telemor có 400 điểm giao dịch chuyển tiền nhiều hơn số điểm giao dịch 5 ngân hàng tại Đông Timor cộng lại. Ảnh: V.T
Telemor có 400 điểm giao dịch chuyển tiền nhiều hơn số điểm giao dịch 5 ngân hàng tại Đông Timor cộng lại. Ảnh: V.T
Lên top