Techcombank và vị trí nổi bật trong thanh toán không dùng tiền mặt

Đại diện ngân hàng Techcombank nhận giải thưởng của Napas. Ảnh: TEC
Đại diện ngân hàng Techcombank nhận giải thưởng của Napas. Ảnh: TEC
Đại diện ngân hàng Techcombank nhận giải thưởng của Napas. Ảnh: TEC
Lên top