Techcombank và bước tiến vượt bậc sau 4 năm chuyển đổi

Việc từ bỏ phân khúc và sản phẩm rủi ro cao giúp Techcombank cải thiện
nợ xấu và gia tăng lợi nhuận. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Việc từ bỏ phân khúc và sản phẩm rủi ro cao giúp Techcombank cải thiện nợ xấu và gia tăng lợi nhuận. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Việc từ bỏ phân khúc và sản phẩm rủi ro cao giúp Techcombank cải thiện nợ xấu và gia tăng lợi nhuận. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top