Techcombank lọt Top 270 thương hiệu giá trị nhất toàn cầu

Giá trị thương hiệu của Techcombank tăng hơn 30% lên 524 triệu USD, so với 401 triệu USD năm trước đó. Nguồn: Techcombank
Giá trị thương hiệu của Techcombank tăng hơn 30% lên 524 triệu USD, so với 401 triệu USD năm trước đó. Nguồn: Techcombank
Giá trị thương hiệu của Techcombank tăng hơn 30% lên 524 triệu USD, so với 401 triệu USD năm trước đó. Nguồn: Techcombank
Lên top