Techcombank là “Ngân hàng bán lẻ được tin dùng nhất tại Việt Nam”

Techcombank cũng là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được vinh danh trong Top10 “Ngân hàng bán lẻ được tin dùng nhất” tại Châu Á năm 2021 - Thái Bình Dương. Nguồn: Techcombank
Techcombank cũng là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được vinh danh trong Top10 “Ngân hàng bán lẻ được tin dùng nhất” tại Châu Á năm 2021 - Thái Bình Dương. Nguồn: Techcombank
Techcombank cũng là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam được vinh danh trong Top10 “Ngân hàng bán lẻ được tin dùng nhất” tại Châu Á năm 2021 - Thái Bình Dương. Nguồn: Techcombank
Lên top