Techcombank khẳng định vị thế với khoản vay 500 triệu USD

Khoản vay hợp vốn quốc tế đầu tiên cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ của các định chế tài chính nước ngoài đối với vị thế tín dụng và chiến lược kinh doanh của Techcombank. Ảnh: Techcombank. Nguồn: Techcombank
Khoản vay hợp vốn quốc tế đầu tiên cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ của các định chế tài chính nước ngoài đối với vị thế tín dụng và chiến lược kinh doanh của Techcombank. Ảnh: Techcombank. Nguồn: Techcombank
Khoản vay hợp vốn quốc tế đầu tiên cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ của các định chế tài chính nước ngoài đối với vị thế tín dụng và chiến lược kinh doanh của Techcombank. Ảnh: Techcombank. Nguồn: Techcombank
Lên top