VIETNAM HR AWARDS 2020:

Techcombank được vinh danh hạng mục “Ứng biến xuất sắc”

Lãnh đạo Techcombank nhận giải thưởng từ Ban tổ chức
Lãnh đạo Techcombank nhận giải thưởng từ Ban tổ chức
Lãnh đạo Techcombank nhận giải thưởng từ Ban tổ chức
Lên top