Techcombank đóng góp tích cực vào chỉ số tiếp cận tín dụng của VN

Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp Techcombank - ông Vishal Shah. Ảnh: TEC
Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp Techcombank - ông Vishal Shah. Ảnh: TEC
Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp Techcombank - ông Vishal Shah. Ảnh: TEC
Lên top