Techcombank dẫn đầu ngành về tỉ suất lợi nhuận trên tài sản

Tỉ suất lợi nhuận trên tài sản của Techcombank hiện đạt mức cao nhất trong ngành ngân hàng. Ảnh: TEC
Tỉ suất lợi nhuận trên tài sản của Techcombank hiện đạt mức cao nhất trong ngành ngân hàng. Ảnh: TEC
Tỉ suất lợi nhuận trên tài sản của Techcombank hiện đạt mức cao nhất trong ngành ngân hàng. Ảnh: TEC
Lên top