Techcombank đã ủng hộ hơn 153 tỉ đồng cho phòng chống COVID-19

Techcombank hỗ trợ máy thở điều trị bệnh nhân COVID-19 đến miền Nam. Ảnh: Techcombank
Techcombank hỗ trợ máy thở điều trị bệnh nhân COVID-19 đến miền Nam. Ảnh: Techcombank
Techcombank hỗ trợ máy thở điều trị bệnh nhân COVID-19 đến miền Nam. Ảnh: Techcombank
Lên top