Té nước theo mưa, chủ nhà trọ công nhân chuẩn bị tăng giá điện

Công nhân thuê trọ tại thôn Bầu (Đông Anh, Hà Nội) - ảnh chụp chiều 21.3. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân thuê trọ tại thôn Bầu (Đông Anh, Hà Nội) - ảnh chụp chiều 21.3. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân thuê trọ tại thôn Bầu (Đông Anh, Hà Nội) - ảnh chụp chiều 21.3. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top