TCty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Cty TNHH MTV (Samco): Sai tràn lan, xin... rút kinh nghiệm sâu sắc

Bến xe miền Đông, nơi xảy ra nhiều sai phạm, lãnh đạo xin.. nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Ảnh: PV
Bến xe miền Đông, nơi xảy ra nhiều sai phạm, lãnh đạo xin.. nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Ảnh: PV
Bến xe miền Đông, nơi xảy ra nhiều sai phạm, lãnh đạo xin.. nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Ảnh: PV
Lên top