Tây Ninh yêu cầu doanh nghiệp đảm bảo điều kiện "3 tại chỗ" để phòng dịch

Kiểm tra thân nhiệt cho công nhân trước khi vào nhà máy làm việc tại Tây Ninh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Kiểm tra thân nhiệt cho công nhân trước khi vào nhà máy làm việc tại Tây Ninh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Kiểm tra thân nhiệt cho công nhân trước khi vào nhà máy làm việc tại Tây Ninh. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top