Tây Nguyên hướng tới mục tiêu đạt 2,72 triệu hécta rừng

Toàn cảnh hội nghị Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất lâm nghiệp các tỉnh Tây Nguyên sáng 22.6. Ảnh: Hải Bình
Toàn cảnh hội nghị Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất lâm nghiệp các tỉnh Tây Nguyên sáng 22.6. Ảnh: Hải Bình
Toàn cảnh hội nghị Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất lâm nghiệp các tỉnh Tây Nguyên sáng 22.6. Ảnh: Hải Bình
Lên top