Taxi lại kiện Grab: Khi quản lý chưa “chạy” kịp thời đại 4.0

Nhà nước cần có quy định mới về quản lý các doanh nghiệp, dịch vụ trong thời đại 4.0 như Grab. Ảnh: P.V
Nhà nước cần có quy định mới về quản lý các doanh nghiệp, dịch vụ trong thời đại 4.0 như Grab. Ảnh: P.V
Nhà nước cần có quy định mới về quản lý các doanh nghiệp, dịch vụ trong thời đại 4.0 như Grab. Ảnh: P.V
Lên top