Tàu hàng gỡ khó cho tàu khách

Đường sắt đẩy mạnh vận tải hàng hóa liên vận quốc tế. Ảnh: Đ.T
Đường sắt đẩy mạnh vận tải hàng hóa liên vận quốc tế. Ảnh: Đ.T
Đường sắt đẩy mạnh vận tải hàng hóa liên vận quốc tế. Ảnh: Đ.T
Lên top