Tàu du lịch Vịnh Hạ Long được hoạt động trở lại từ hôm nay

Tàu du lịch vịnh Hạ Long được phép hoạt động trở lại từ hôm nay (21.9). Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch vịnh Hạ Long được phép hoạt động trở lại từ hôm nay (21.9). Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch vịnh Hạ Long được phép hoạt động trở lại từ hôm nay (21.9). Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top