Tàu cá vỏ thép chìm bất thường, Bình Định vào cuộc điều tra

Tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 nằm bờ vì không mua được bảo hiểm.
Tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 nằm bờ vì không mua được bảo hiểm.
Tàu cá đóng mới theo Nghị định 67 nằm bờ vì không mua được bảo hiểm.
Lên top