Tàu 67 trong guồng quay “mắc cạn”

Nhiều chủ tàu 67 lâm vào cảnh có tàu nhưng không dám ra khơi. Ảnh: P.V
Nhiều chủ tàu 67 lâm vào cảnh có tàu nhưng không dám ra khơi. Ảnh: P.V
Nhiều chủ tàu 67 lâm vào cảnh có tàu nhưng không dám ra khơi. Ảnh: P.V
Lên top