Tất cả cổ phiếu niêm yết mới trên HOSE sẽ giao dịch tạm thời trên HNX

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng. Ảnh TL
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng. Ảnh TL
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng. Ảnh TL
Lên top