Tập trung xử lý các tồn tại, giữ đà tăng trưởng 6 tháng cuối năm

Kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh khó khăn. Ảnh: H.N
Kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh khó khăn. Ảnh: H.N
Kinh tế 6 tháng đầu năm 2021 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tích cực trong bối cảnh khó khăn. Ảnh: H.N
Lên top