Tập trung phát triển lưới điện truyền tải đáp ứng yêu cầu phát triển KTXH

Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021 của EVN. Nguồn: EVN
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021 của EVN. Nguồn: EVN
Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 triển khai nhiệm vụ năm 2021 của EVN. Nguồn: EVN
Lên top