Tập trung kinh tế xanh để thu hút đầu tư nước ngoài

Các nhà đầu tư lựa chọn Việt Nam vì khả năng linh hoạt, chống chịu. Do đó, cần phát huy tốt vai trò này của các DN. Ảnh: Vũ Long-Ngọc Hân
Các nhà đầu tư lựa chọn Việt Nam vì khả năng linh hoạt, chống chịu. Do đó, cần phát huy tốt vai trò này của các DN. Ảnh: Vũ Long-Ngọc Hân
Các nhà đầu tư lựa chọn Việt Nam vì khả năng linh hoạt, chống chịu. Do đó, cần phát huy tốt vai trò này của các DN. Ảnh: Vũ Long-Ngọc Hân
Lên top