Tập trung kích thích tiêu dùng nội địa trong giai đoạn dịch COVID-19

“Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021- Vietnam Grand Sale 2021” sẽ diễn ra từ ngày 1-30.7.2021. Ảnh: Vũ Long
“Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021- Vietnam Grand Sale 2021” sẽ diễn ra từ ngày 1-30.7.2021. Ảnh: Vũ Long
“Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021- Vietnam Grand Sale 2021” sẽ diễn ra từ ngày 1-30.7.2021. Ảnh: Vũ Long
Lên top