Tập đoàn TKV tiêu thụ hơn 32 triệu tấn than thu về trên 98 nghìn tỷ đồng

Bóc xúc đất đá tại một khai trường lộ thiện của TKV. Ảnh: T.N.D
Bóc xúc đất đá tại một khai trường lộ thiện của TKV. Ảnh: T.N.D
Bóc xúc đất đá tại một khai trường lộ thiện của TKV. Ảnh: T.N.D
Lên top