Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức “Tết Thợ mỏ - 2020”

Công đoàn TKV đã xây dựng các kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Ảnh: TKV
Công đoàn TKV đã xây dựng các kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Ảnh: TKV
Công đoàn TKV đã xây dựng các kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Ảnh: TKV
Lên top