Tập đoàn TH lên kế hoạch đầu tư 2.900 tỉ đồng vào khu du lịch Hồ Vệ Vừng

Hồ Vệ Vừng ở huyện Yên Thành, Nghệ An.
Hồ Vệ Vừng ở huyện Yên Thành, Nghệ An.
Hồ Vệ Vừng ở huyện Yên Thành, Nghệ An.
Lên top