Tập đoàn TH khởi công dự án chăn nuôi bò sữa lớn nhất khu vực ĐBSCL

Lễ khởi công Dự án Chăn bò sữa lớn nhất khu vực ĐBSCL.
Lễ khởi công Dự án Chăn bò sữa lớn nhất khu vực ĐBSCL.
Lễ khởi công Dự án Chăn bò sữa lớn nhất khu vực ĐBSCL.
Lên top