Tập đoàn Mường Thanh: Trao tặng 1.000 suất học bổng cho học sinh 10 tỉnh miền núi phía Bắc

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT và ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh trao học bổng cho các em học sinh
Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT và ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh trao học bổng cho các em học sinh
Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT và ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh trao học bổng cho các em học sinh
Lên top