Tập đoàn LG tiếp tục đầu tư vào Hải Phòng thêm 1,4 tỉ USD

Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trao giấy phép đầu tư cho Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng. Ảnh: HT
Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trao giấy phép đầu tư cho Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng. Ảnh: HT
Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, trao giấy phép đầu tư cho Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng. Ảnh: HT
Lên top