Tập đoàn Hưng Thịnh tặng 50 tỉ kinh phí mua vaccine phòng ngừa COVID-19

Ông Nguyễn Nam Hiền - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh - trao bảng tượng trưng ủng hộ 50 tỉ đồng kinh phí mua vaccine phòng ngừa COVID-19 cho bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.
Ông Nguyễn Nam Hiền - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh - trao bảng tượng trưng ủng hộ 50 tỉ đồng kinh phí mua vaccine phòng ngừa COVID-19 cho bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.
Ông Nguyễn Nam Hiền - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh - trao bảng tượng trưng ủng hộ 50 tỉ đồng kinh phí mua vaccine phòng ngừa COVID-19 cho bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM.
Lên top