Tập đoàn Hoành Sơn và những dự án trọng điểm, tạo động lực cho Hà Tĩnh

Ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch Hoành Sơn Group - được vinh doanh là 1.000 doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2014. Ảnh: PV
Ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch Hoành Sơn Group - được vinh doanh là 1.000 doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2014. Ảnh: PV
Ông Phạm Hoành Sơn - Chủ tịch Hoành Sơn Group - được vinh doanh là 1.000 doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2014. Ảnh: PV
Lên top