Tập đoàn FLC ký ghi nhớ đầu tư ba dự án trọng điểm tại Hà Nội

Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC và ông Bùi Quang Dũng – Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways nhận MOU về lĩnh vực văn hóa – xã hội, du lịch. Nguồn: FLC
Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC và ông Bùi Quang Dũng – Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways nhận MOU về lĩnh vực văn hóa – xã hội, du lịch. Nguồn: FLC
Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC và ông Bùi Quang Dũng – Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways nhận MOU về lĩnh vực văn hóa – xã hội, du lịch. Nguồn: FLC
Lên top