Tập đoàn FLC bán sạch toàn bộ cổ phiếu GAB

Tập đoàn FLC đã thoái toàn bộ vốn khỏi GAB. Ảnh: Quang Duy
Tập đoàn FLC đã thoái toàn bộ vốn khỏi GAB. Ảnh: Quang Duy
Tập đoàn FLC đã thoái toàn bộ vốn khỏi GAB. Ảnh: Quang Duy
Lên top