Năm 2020:

Tập đoàn DOJI được vinh danh là doanh nghiệp xuất sắc Châu Á Thái Bình

Tập đoàn VBĐQ DOJI được vinh danh là doanh nghiệp xuất sắc của Châu Á Thái Bình Dương năm 2020.
Tập đoàn VBĐQ DOJI được vinh danh là doanh nghiệp xuất sắc của Châu Á Thái Bình Dương năm 2020.
Tập đoàn VBĐQ DOJI được vinh danh là doanh nghiệp xuất sắc của Châu Á Thái Bình Dương năm 2020.
Lên top