Tập đoàn Điện lực Việt Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

EVN vinh dự đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới. Ảnh: Thu Phương
EVN vinh dự đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới. Ảnh: Thu Phương
EVN vinh dự đón nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới. Ảnh: Thu Phương
Lên top