Tập đoàn dầu khí Việt Nam tạm ngừng dự án tại Venezuela

Lên top