Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV): 6 tháng đầu năm nhiều khởi sắc

Sản xuất than ở Cty CP than Vàng Danh- TKV. Ảnh: T.N.D
Sản xuất than ở Cty CP than Vàng Danh- TKV. Ảnh: T.N.D
Sản xuất than ở Cty CP than Vàng Danh- TKV. Ảnh: T.N.D
Lên top