Tập đoàn BRG và SeABank ủng hộ trang thiết bị y tế phòng COVID-19 cho tỉnh Hà Nam

Tập đoàn BRG và SeABank ủng hộ trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 trị giá 6 tỉ đồng cho tỉnh Hà Nam. Ảnh: BRG
Tập đoàn BRG và SeABank ủng hộ trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 trị giá 6 tỉ đồng cho tỉnh Hà Nam. Ảnh: BRG
Tập đoàn BRG và SeABank ủng hộ trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 trị giá 6 tỉ đồng cho tỉnh Hà Nam. Ảnh: BRG
Lên top