Tập đoàn Bảo Việt: Tổng tài sản vượt mốc 5 tỉ USD

Tổng tài sản 6 tháng đầu năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt đạt 120.933 tỉ đồng, tương đương hơn 5 tỉ USD, tăng cường đầu tư trở lại nền kinh tế.
Tổng tài sản 6 tháng đầu năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt đạt 120.933 tỉ đồng, tương đương hơn 5 tỉ USD, tăng cường đầu tư trở lại nền kinh tế.
Tổng tài sản 6 tháng đầu năm 2019 của Tập đoàn Bảo Việt đạt 120.933 tỉ đồng, tương đương hơn 5 tỉ USD, tăng cường đầu tư trở lại nền kinh tế.
Lên top