Tập đoàn Bảo Việt ra mắt ứng dụng BaovietPay

Ông Đỗ Trường Minh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt trong lễ ra mắt BaoVietPay & BaoVietPay Pro.
Ông Đỗ Trường Minh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt trong lễ ra mắt BaoVietPay & BaoVietPay Pro.
Ông Đỗ Trường Minh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bảo Việt trong lễ ra mắt BaoVietPay & BaoVietPay Pro.
Lên top