Tập đoàn Bảo Việt chi trả hơn 700 tỉ đồng cổ tức bằng tiền mặt

Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi trả cổ tức năm tài chính 2018 với tỷ lệ 10%, tương đương với hơn 700 tỉ đồng.
Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi trả cổ tức năm tài chính 2018 với tỷ lệ 10%, tương đương với hơn 700 tỉ đồng.
Tập đoàn Bảo Việt dự kiến chi trả cổ tức năm tài chính 2018 với tỷ lệ 10%, tương đương với hơn 700 tỉ đồng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top