Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý I đạt 499 tỉ đồng

Bảo Việt hiện là doanh nghiệp với quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt trên 146.600 tỉ đồng, tương đương hơn 6 tỉ USD.
Bảo Việt hiện là doanh nghiệp với quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt trên 146.600 tỉ đồng, tương đương hơn 6 tỉ USD.
Bảo Việt hiện là doanh nghiệp với quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt trên 146.600 tỉ đồng, tương đương hơn 6 tỉ USD.
Lên top