Tập đoàn Alibaba thu 38 tỉ USD trong ngày Lễ độc thân

Lên top