Kiến nghị kéo dài thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất lên 1 năm:

Tạo sức sống cho doanh nghiệp vực dậy

Người dân và doanh nghiệp nộp thuế tại Cục thuế Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân và doanh nghiệp nộp thuế tại Cục thuế Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân và doanh nghiệp nộp thuế tại Cục thuế Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top