Đầu tư Việt Nam - EU theo EVIPA:

Tạo khung pháp lý cho việc bảo hộ đầu tư

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình tại phiên họp Thường vụ Quốc hội về bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU ngày 1.6. Nguồn: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình tại phiên họp Thường vụ Quốc hội về bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU ngày 1.6. Nguồn: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình tại phiên họp Thường vụ Quốc hội về bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU ngày 1.6. Nguồn: Quốc hội
Lên top