Các chỉ số kinh tế tháng 1.2021 tăng trưởng lạc quan:

Tạo đà cho doanh nghiệp và người dân yên tâm vừa sản xuất, vừa chống dịch

Nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội lạc quan trong tháng 1.2021. Nguồn: TCTK
Nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội lạc quan trong tháng 1.2021. Nguồn: TCTK
Nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội lạc quan trong tháng 1.2021. Nguồn: TCTK
Lên top