Tạo cơ chế, gỡ vướng cho các dự án PPP giao thông

Cao tốc Bắc - Nam đoạn Na Sơn - Tuý Loan. Ảnh: ĐT
Cao tốc Bắc - Nam đoạn Na Sơn - Tuý Loan. Ảnh: ĐT
Cao tốc Bắc - Nam đoạn Na Sơn - Tuý Loan. Ảnh: ĐT
Lên top