Tăng “vốn con người” để phát triển kinh tế số

CEO ChatBot Lê Anh Tiến.
Ảnh: NVCC.
CEO ChatBot Lê Anh Tiến. Ảnh: NVCC.
CEO ChatBot Lê Anh Tiến. Ảnh: NVCC.
Lên top