CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ:

Tăng trưởng vượt bậc về kết quả lợi nhuận 2019

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam - Lê Minh Chuẩn khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả. Ảnh: M.H
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam - Lê Minh Chuẩn khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả. Ảnh: M.H
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam - Lê Minh Chuẩn khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả. Ảnh: M.H
Lên top